לפ״מ

.כל העבודות נעשו במסגרת עבודתי בטוויסטד

עיצוב: יגאל לוי, עדי אשכנזי, נטשה קרבץ

קמפיין בחירות מוניציפליות

קמפיין שוחרים של חיל האוויר

קמפיין נהג תורן - סילבסטר 2018

מעברון - יום ללא עישון