כללית

.כל העבודות נעשו במסגרת עבודתי בטוויסטד

עיצוב: יגאל לוי, עדי אשכנזי, נטשה קרבץ

בואו, אין על כללית