אוניברסיטת תל אביב

.כל העבודות נעשו במסגרת עבודתי בטוויסטד

עיצוב: עדי אשכנזי, נטשה קרבץ

הפקולטה לניהול

אוניברסיטת ת"א - כללי